Hangadó és hanghatás....

 
Az emberek egészséges életéhez hangok kellenek.
Hangot használunk gyakran, ha sírunk, ha nevetünk.
Ritkán fojtjuk magunkba ezeket, s ha mégis...nem használ nekünk.
A hang rezgés. 
Az együtthangzás - az együttrezgéssel azonos.
 
Életünk hangokkal teli. 
A Nagy Nap is hangokkal kísért  felejthettlen órák sora.
Kevés tökéletes lakodalom létezik hang nélkül. 
Úgyszólván, egy sem ! 
Meglehetősen gyakori ott a hangoskodás :)))
Hang kell az igenekhez.
Hang kell (általában) a vallomáshoz, a kéréshez, hang kell a köszönőmhöz.
Hangunkat használjuk...ha jajgatunk, ha kacagunk.
 

Hívjatok engem, hogy én lehessek Nálatok a hangadó !!!

Ígérem, hangot adok...a hangomat adom !!!
Érces beszédhangot, kellemes énekhangot...hogy mindenki hangulatba jöjjön.
Ez a vidám hangulat alapja.
 
Hangulatkeltő leszek...a jó hangulatért!
S ha kell, hangom halk lesz és érzelemmel teli, 
ha kell, hangosan határozott...azért, hogy a hangzók tökéletesek legyenek.
 
Hang és hangok? Beszéd, dal, zeneszó ? Mind enyémek!
Hagyd, hogy adjak belőle Nektek és a jó hangterjedelem kedvelőinek.
Ígérem, nem leszek hangtalan.
Általában nagy a baj, ha -a hangon kívül- bármi szóródik.
hangzásnál ez sohasem jelent gondot -sőt, ellenkezőleg- én, a Ti  hang - szórótok leszek!
 
Mindenki érzi: Az összhangzat lényeges!
És higgyétek el...velem tartva, nem marad el...a  pazar  szó és zene, 
a vidám zeneszó sem........vagyis a hang-hatás !!!